Пантеонът на възрожденците в Русе ще бъде ремонтиран с 1,8 млн. лева. Средствата са осигурени по проект по трансграничната програма "INTERREG V-A Румъния-България" 2014-2020 г.", а началото на дейностите беше поставено днес, съобщиха от общинската управа.

Проектът включва ремонт на сградата и околното пространство, подмяна на каменната облицовка, външна топло и хидроизолация, външно и вътрешно осветление, почистване и подмяна на позлатата на купола. Ще бъде закупена и модерна мултимедийна техника. Проектът е с продължителност три години.

Пантеонът на възрожденците е открит през 1978 г., като досега ремонт не е извършван. В него са препогребани 39 известни българи, сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Панайот Хитов, Баба Тонка, Никола Обретенов, Панайот Волов, Ангел Кънчев. Почетени са и 453 души - участници в Ботевата чета, Червеноводската въстаническа чета, Априлското въстание и опълченци.