Русе има пълната подкрепа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за решаване на проблема с въздуха в града. Ще има засилен контрол и проверки на предприятия, заяви заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова.

Заедно с екип от МОСВ и представители от Изпълнителната агенция по околна среда тя бе в Русе след разпореждане на министър Емил Димитров заради замърсяването на въздуха в града.

Николова обясни, че мерките ще бъдат насочени към трайно и устойчиво решаване на проблема, като ще има засилен контрол. На територията на Русе има 92 предприятия, които са потенциални замърсители. От тях 17 са потенциални замърсители на интензивно миришещи вещества. Предстоят проверки на заводите.

Николова съобщи, че е възстановена работата на мобилната станция в Източната промишлена зона. Тя вече подава информация. Скоро се очаква да пристигне и още една станция за анализ на качеството на въздуха.

Заместник-министърът каза, че ще се надгради капацитетът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе - с удължено работно време, с работа през почивните дни, с командироване на служители от други регионални инспекции. Така контролът ще бъде ефективен и ще може да се обхванат всички потенциални замърсители.

Николова съобщи, че ще бъде изградена и оптична система, която ще дава непрекъснато информация в реално време при всяко неорганизирано изпускане на вещества. Тогава контролният орган ще може да влезе в даденото предприятие и да предприеме мерки, защото неорганизираните емисии са нарушение на комплексното разрешително.

МОСВ ще окаже подкрепа - методическа, а може и финансова, на общината за изграждане на собствена система за мониторинг.

Кметът на Русе Пенчо Милков заяви, че общината не може да се справи сама с този проблем, който е от осем години. По думите му през деня не мирише, а вечер се изпуска залпово. Той каза още, че е доволен за решението да има масирани проверки на предприятия. По думите му хората в Русе знаят, че не е само един заводът, който замърсява. Той настоява в града да има станция, която да мери органични замърсители.