Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) въвежда система за управление на корабоплавателния път по Дунав - WAMS, съобщиха от агенцията.

Договорът за изработване на националната система за управление на корабоплавателния път по Дунав е бил подписан днес. Той е на стойност 51 600 лева /с ДДС/, а срокът за изпълнение е 150 дни.

WAMS ще събира, съхранява и систематизира информация за водния път, морфологията, критичните участъци, хидрографските измервания, драгажните работи, подпомагайки управленските процеси в агенцията и вземането на решения за действията, свързани с поддържането на корабоплавателния път.

WAMS се осъществява в рамките на проекта "FAIRway Danube", съфинансиран от Механизма за свързване на Европа.