468 деца и ученици са открити от екипите, които са ходили на проверки по домовете, съобщиха от Регионалното управление по образование в Русе. Числото включва тези, които не са били записани или са отпаднали от образователната система. През изминалата учебна година са били направени повече от 6800 проверки на адрес.

"Това уточняваме, както следва за 2017/2018 година: за община Борово - 17; община Бяла - 47; община Ветово - 28; община Две могили - 81; община Иваново - 7; община Русе - 192 деца и ученици; Сливо поле - 53 и община Ценово - 43. За децата, които са върнати в образователната система се полагат грижи от страна на педагогическите специалисти, за да могат лесно и безпроблемно да се адаптират в образователната система. На територията на областта, тези, които имахме предходната година (6 хил. и няколко ученици) - установихме, че повече от половината са заминали в чужбина. Надявам се, че след като тези данни са попълнени в системата, няма да имаме такава огромна цифра", каза началникът РУО - Русе Росица Георгиева и допълни, че процесът по откриване на децата е труден.

Включват се в извънкласни дейности. Тези, които владеят слабо български език, посещават допълнителни часове и им се помага да усвояват по-лесно учебното съдържание. В края на август проверките на екипите за откриване на деца, отпаднали от образователната система ще продължат.