Baндaли разбиха с щанга всички контейнери за стари дрехи в русенския град Бяла и са ги разхвърляли по улиците. Извършителите са момчета на 13 и 14 години. Разкрити са благодарение на видеонаблюдението в Бяла.

"На територията на града има четири контейнера за събиране на текстилни изделия, непотребни дрехи и обувки. Разделното събиране има за цел да намали депонирането на отпадъци в регионалното депо, с което ще се избегнат скъпо струващи повреди на сепариращата инсталация", коментира директорът на Регионално депо за неопасни отпадъци в община Бяла Татяна Коцева пред БНТ.

По думите ѝ по-големите текстилни изделия като завеси и одеяла могат да предизвикат голяма авария.

"В България годишно се депонират над 100 хиляди тона дрехи, текстилни изделия, обувки, които отиват на сметищата. Нужно е 50-60 години за тяхното разграждане, токсичните вещества, които отделят в почвата, проникват в подпочвените води и вредят на околната среда. Голяма част от тях могат да се използват за рециклиране и за повторна употреба", поясни Татяна Коцева.

Гражданите на Бяла са неприятно изненадани от вандалската проява и изразяват надежда контейнерите да бъдат скоро възстановени.

"Одобрявам всяка една инициатива, свързана с опазване на околната среда. Повече разяснителна кампания трябва да се направи, за да знаят гражданите как да ползват тези контейнери с цел съхранение", коментират жителите на град Бяла.

Повредените контейнери за текстилни изделия ще бъдат подменени с нови още в понеделник.