В сградата на регионална библиотека "Любен Каравелов" беше открита изложбата "Съхраненото знание на Европа". Експозицията представя енциклопедични издания и речници от края на XIX век и средата на XX век от фонда на културната институция.

Най-старите издания, представени в изложбата са "Lexikon The Ellhenikhe", издаден през 1835 г., "Lexikon galloellhniko" от 1842 г. на гръцки език и румънските "Карте методикъ", отпечатана през далечната 1852 г. и "Coursu de Philosophia" от 1878 г.

Всеки желаещ ще може да се запознае и с издания на френски енциклопедии от 1866 г. и 1898 г., а именно "Grand Dictionnaire Universel", "Nouveau Larousse illustré" и "La grande encyclopédie". По време на изложбата могат да бъдат разгледани и немските енциклопедични издания "Brockhaus Lexikon" от 1882 г. и 1896 г., както и "Meyers Lexikon" от 1937 г.

Българските издания са представени с тритомен "Български тълковен речник" от 1899 г. и "Българска енциклопедия" на братя Данчови от 1936 г. Интерес представляват и двата търговски алманаха на английски език от 1910 и 1937 година.

Любопитен факт е, че най-дебелите книги, които са достъпни за посетителите са "Речник на английския език" от 1922 г., съставен от 2089 страници и тритомната италианска кулинарна енциклопедия.

Също така в експозицията са представени и мини изданията на Испанско-немски, Немско-испански, Италианско-френски, Френско-испански и Българо-есперантски речник, както и Речник на чуждите думи в българския език, като всички те са издавани в края на XIX век и средата на XX век.

В изложбата могат да се видят още и издания на "Енциклопедия Британика", Унгарско-български речник, Голландско-русский словарь и Русско-голландский словарь от 60-те години на миналия век.

Инициативата се организира от Областна администрация Русе, съвместно с Регионална библиотека "Любен Каравелов", като част от предвидените събития за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г. Експозицията ще може да бъде разгледана до средата на идния месец.