Монтажът на новите отоплителни уреди на пилотно одобрените 63 домакинствата започва от днес. Целевият брой домакинства за Русе, участващи в схемата, е 1468 броя, съобщават от общината.

Изготвен е график за доставката и монтажа на пелетните и газови отоплителни уреди. Служители на отдел "Екология" координират цялостния процес по подмяната и подписването на договорите с крайните бенефициенти.

Безвъзмездно по Схемата се финансира доставката и монтажът на допустимото оборудване, както и обучение за експлоатацията му. Финансирана е и еднократна профилактика за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред. Гаранционното обслужване за петгодишен период важи само ако крайният бенефициент спазва правилата за експлоатация и поддръжка.

От одобрените домакинства ще бъдат взети старите уреди и ще бъдат транспортирани за рециклиране и оползотворяване.

Целта на предаването на старото оборудване е да се избегне повторната продажба и повторната им употреба.