Общински екоинспектори в Русе са маркирали 19 видимо неизползваеми автомобила със стикери-предписания по кварталите, съобщават от общината.

Гражданите, чиито коли са обозначени с такъв стикер, са длъжни в 14-дневен срок да премахнат собствеността си. Тя трябва да бъде изместена в частен имот или да я предадат в определените за това пунктове. Преместването на автомобилите на друго място, което е общинска или държавна собственост, няма да спре изпълнението на предписанието.

След изтичането на определения срок на собствениците ще бъдат издавани заповеди за принудително премахване на превозни средства. При неизпълнение на заповедта в срок возилата ще бъдат репатрирани от фирма "Мегапартс" до площадка за съхранението им.

Амортизираните автомобили ще останат 3 месеца там. Ако не бъдат потърсени в рамките на този срок, ще бъдат разкомплектовани и предадени за рециклиране.

Собствениците, потърсили имуществото си в тримесечния срок, ще трябва да платят такса от 4 лв. за всеки ден престой, както и 30 лв. за репатриране.