Успешно приключи гнездовият период на къдроглавия пеликан в резерват "Сребърна", информират от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Около 100 млади екземпляра заедно с възрастните напуснаха резервата и започнаха да скитат по поречието на река Дунав и съседните водоеми.

През годината езерото имаше високи водни нива, което осигури добри условия за водолюбивите птици.

В настоящия момент в резервата освен постоянно обитаващите птици, могат да се наблюдават сиви и белочели гъски. Те избират езерото Сребърна за временен подслон с понижаването на температурите в северните части на континента Европа.