Десет дни допълнителен платен отпуск ще имат специалистите от образователната система в община Русе заради пандемията от коронавируса. Това съобщиха от местната управа в крайдунавския град.

По този повод кметът на Русе Пенчо Милков и образователните синдикати от града са подписали днес анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование в общината.

Анексът е в сила за всички директори на общински училища, детски градини, Центъра за подкрепа за личностно развитие, педагогически специалисти в образователните институции, сред които и педагозите в яслените групи и детските градини, членове на синдикалните и работодателските организации.