Около 2000 ще е броят на новите студенти в Русенският университет през следващата учебна година, съобщи ректорът на висшето училище чл.кор. проф. Христо Белоев.

На 27 ноември стартира онлайн платформата "Прием 2019" за учебната 2019/2020 г. , на която кандидат-студентите могат да подават на заявки за участие в предварителните кандидатстудентски изпити по предмети съгласно утвърден график в Русе, Силистра, Разград, Видин.

Също ще могат да се подават кандидатстудентски документи за участие в предварителните класирания и записване в 48 специалности от 23 професионални направления на 8 области на висшето образование, за които Русенският университет е обявил за прием за обучение по държавна поръчка и на собствено финансиране.

Първият предварителен изпит е на 26 януари, а следващите са през две седмици. Възобновява се приемът в специалност Математика и информатика във ФПНО, обявена като приоритетна от МОН, съобщи още ректорът.

Подготвено е подобряване на организацията в дейностите при записване на новоприетите студенти - предоставяне на комплект документи за попълване при записване, студентската книжка и др.