В периода между 17 и 18 часа вчера в пункта за мониторинг на въздуха в Русе са отчетени моментни пикови стойности на фини прахови частици 2,5 микрона (ФПЧ2,5), достигащи до 400 микрограма на кубичен метър, съобщиха от екоминистерството във връзка с регистрираните на 24 октомври значителни превишения на нивото на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферния въздух в Русе.

Незабавна проверка на РИОСВ - Русе е установила, че причината за замърсяването на атмосферния въздух е изгаряне на следжътвени остатъци на терен, източно от град Гюргево, на територията на Република Румъния. По-късно нивата на ФПЧ2,5 намаляха до нормалните за сезона фонови стойности между 20-30 мкг/м3.

През периода от 17 и 18 часа вчера са отчетени и моментни завишени стойности на други атмосферни замърсители като азотни и серни оксиди и въглероден оксид, но за тях не са превишени средночасовите норми.

Вчера следобед министър Нено Димов е изпратил спешно оперативно писмо до Министерството на околната среда на Румъния, както и до всички компетентни румънски институции, включително местните власти, в което е настоял за предприемане на незабавни действия и мерки за спиране на трансграничното замърсяване на въздуха и прекратяване на вредните практики на изгаряне на стърнища.

Той е получил уверения, че непосредствено след получаване на писмото на място са изпратени екипи и са предприети действия пожарите да бъдат изгасени.

Днес автоматичната измервателна станция "Възраждане" в Русе е отчела минимални превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) за 24 октомври. Измерената средноденонощна стойност на ФПЧ10 е 51,55 микрограма на кубичен метър (при норма 50 мкг/м3).