Лекарства с изтекъл срок на годност, опаковки от химикали, живачни термометри и фотографски химични вещества и смеси ще се събират днес и утре в мобилен пункт на ул. "Шипка" № 33 в Русе.

Общината приканва всички, притежаващи опасни битови отпадъци, да ги предадат от 10.00 до 16.00 ч. Ще се събират още перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, пестициди, киселини, основи, бои, лакове, разтворители и смоли, съдържащи опасни вещества. Опасните отпадъци ще се приемат в мобилен пункт.