Русенци се обявиха против изграждането на нова леярна в Западната промишлена зона на града. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) относно намеренията за производство на испанската фирма, съобщиха от кметството в Русе.

Въпреки уверенията на представителя на дружеството, че ще бъдат създадени механизми за прозрачност на дейността й, много от присъстващите граждани заявиха недоверието си, че отливането на детайли от черни метали до три тона на ден може да бъде безвредно.

Според експертите, изготвили доклада по ОВОС, единствените вещества, които ще се отделят в атмосферния въздух при производството, ще са общ органичен въглерод и прах.

Община Русе даде отрицателното си становище по повод на изграждането на леярната на 11 юни тази година.

По думите на кмета Пенчо Милков, който присъства на общественото обсъждане, "становището на община Русе е отрицателно и ще използвам човешките си способности и поста, който заемам, за да отстоя мнението на гражданите".

Според него основен аргумент е, че фирмата не е спазила изискванията на местната управа за осигуряване на непрекъснат мониторинг на производството и поставяне на измервателни станции за качеството на въздуха в обсега си.

Отделно, дружеството е санкционирано от общината и за неспазване на строителните разпоредби.

В същото време граждани организираха и подписка срещу изграждането на леярната, която ще бъде приложена към протокола от общественото обсъждане и предадена в срок на Регионалната инспекция по околната среда и водите, която трябва да реши дали компанията може да осъществи инвестиционното си намерение