Русенският музей ще създаде виртуален 3D-продукт с обектите Средновековен град Червен и Ивановски скални църкви по международен проект. Това съобщиха от културния институт.

Целта е популяризиране на местното наследство, неговото остойностяване и споделяне с широк кръг от потребители.

Русенският музей участва в проекта "Археологическият парк в градска среда като инструмент за местно устойчиво развитие" заедно с още 13 партньорски организации от 11 държави.

Проектът се фокусира върху археологическото наследство на страните по Дунав, неговото опознаване, изучаване и представяне, а важен акцент се поставя върху археопарковете.

Целта е те да се интегрират в градските пространства и да се превърнат в инструмент за развитието на градската среда с произтичащите от това икономически въздействия, които да съдействат за устойчивото развитие на културния туризъм.