Русе ще бъде домакин на тазгодишната национална среща на организацията на малките хора. Форумът ще се проведе до края на април, а на него се очаква да бъдат представени вижданията на всички заинтересовани страни, а също така да се набележат и допълнителни мерки за превенция на социалната изолация. Провеждането на събитието бе обсъдено на среща между областния управител на Велико Търново проф. Любомира Попова и председателят на Националната организация "Малки български хора" инж. Светослав Чернев.

На нея бе обърнато внимание на възможността за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция, който да обхване поне 100 лица от цялата страна, включително и деца. Основните дейности, които ще бъдат предлагани са лечебна физкултура, индивидуална подкрепа, различни видове обучения.

Центърът се предвижда да бъде изграден на комуникативно място в София в близост до централната железопътна и автогара, като това осигури максимално удобство на ползващите услугата от други населени места на страната.

Също така беше представена и цялостната дейност на организацията, включваща реализирането на международни проекти, инициативите за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и ролята им в обществото, както и извършването на множество изследвалия, проучвания и анализи на потребностите на лицата с увреждания и техните семейства в национален и регионален контекст.