Регионът на Русе и Гюргево се готвят да станат лидери в потреблението на зелена енергия до 2027 г. Двата съседни града проучват възможностите да се използват възобновяемите източници и в рамките на няколко години институции и домакинства да преминат на екологично потребление, предаде БНТ.

Екип от експерти от Русенския университет е изследвал в продължение на 4 месеца потенциала на областите Русе и Гюргево от неоползотворени енергийни източници. Става въпрос за слънчева енергия, от разграждане на биомаса, вятърна, водна, както и от термални източници.

"В битовите отпадъци в област Русе имаме 80 хиляди мегават часа потенциал, а в окръг Гюргево -112 хиляди мегават часа потенциал", казва Станислав Стоянов, консултант.

Експертите са оценили кои възобновяеми енергийни източници, които се намират в изобилие в трансграничния регион, са най-достъпни.

"Най-подходящо за трансграничния регион това е използването на слънчевата енергетика и потенциалът от биомаса. Теоретичният потенциал от използването на слънцето в двата града е 500 мегават пика и това е само за слънчеви фотоволтаични централи. Основно могат да се използват покривите на общински и частни имоти, а не да се заемат полезни площи", казва доц. Ивайло Стоянов, анализатор.

Според експертите, за да се реализират повече проекти, трябва да се промени нагласата на бизнеса, гражданите и администрацията.