Проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенския университет е бил отличен с диплом "Носител на просвета". Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

Отличието му било връчено от председателя на Националното представителство на студентските съвети - Яна Вангелова, на церемония, състояла се в София. Дипломи "Носител на просвета" са получили 15 студенти и дейци на науката и културата от цялата страна.

Проф. Смрикаров е бил номиниран от ръководството на академичната общност и от Студентския съвет на Русенския университет. Той е бил три мандата заместник-ректор по научната дейност на университета в Русе. Основател е на водеща в страната научна школа по ИКТ-базирани иновационни образователни технологии. Успешно защитилите под негово ръководство докторанти са вече доценти и професори.

Проф. Смрикаров е инициатор и координатор на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство, в която са участвали почти всички университети и много институти на БАН. Ръководител е на проект за развитие на електронните форми на дистанционното обучение, в който са били обхванати всички катедри на Русенския университет. Понастоящем координира проект "Русе - град на иновативните училища", в който са включени всички училища в Русенско.