Правят първа копка на нов плувен басейн и спортна зала в Русе днес. Съоражението ще се намира в двора на СУ "Васил Левски" в Русе, съобщават от общината.

Проектът е на стойност близо 2,5 млн. лева и ще бъде изпълнен от русенската фирма "Адис Калинов" ООД, която спечели обществена поръчка и сключи договор с общината. Проектант на новата модерна зала е фирма "Норд план" ООД.

Първият етап включва изграждане на грубия строеж на обекта и частично-довършителни инсталационни работи, които ще бъдат приключени окончателно след изпълнение на Етап 2 от проекта. Срокът за изпълнение на договора за първия етап е 5 години от откриването на строителната площадка и е свързан с необходимостта от осигуряване на финансиране за изпълнение на целия обект.

СУ "Васил Левски" е едно от най-големите средни училища в страната. В него учат около 1600 ученици. Спортните занятия се провеждат с няколко класа едновременно в съществуващата малка спортна зала.

С изграждането на новото спортно съоръжение се цели да бъдат удовлетворени нуждите както на училището, така и на гражданите на Русе, и да се даде възможност за провеждане на спортни състезания. Новата сграда ще се намира срещу ул. "Цанко Церковски". Проектирана е с "топла връзка" към сега съществуващата училищна сграда (блок "Д") и със самостоятелен вход за външни посетители откъм улицата.

Спортната зала включва игрално поле за хандбал и трибуни за 600 места, плувен комплекс с учебен плувен басейн, разположен в сутеренното ниво, съблекални за отборите, треньорски стаи, стаи за съдии, лекари, треньори и учители, СПА център с фитнес зала, тоалетни, фоайета, евакуационни изходи, инсталационни помещения и складове.

Ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания до всички нива в сгрaдата.