С над метър по-дълбок вече е корабоплавателният път по р. Дунав в района на островите Вардим и Белене.

Това съобщиха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията след приключване на дейностите по удълбочаване на река Дунав в района на островите Вардим и Белене, където са най-критичните участъци за корабоплаването в българската част на реката.

В резултат на драгирането, което продължи 42 дни, дълбочината на корабоплавателния път е увеличена с над 100 см. След завършване на дейностите, измерванията отчетоха дълбочина на фарватера над 3 метра и ширина от 150 метра, които позволяват нормално движение на корабите.

Драгажните дейности се изпълняват съгласно договор между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав" и "Космос Шипинг" АД, която беше избрана за изпълнител през м. февруари т.г., след проведена обществена поръчка. Подписаният договор е на стойност 6,7 млн. лева и гарантира поддържане на речните нива за срок от 3 години. През този период Агенцията планира да закупи собствена мултифункционална драгираща техника, с която ще изпълнява ефективно своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на р. Дунав. Новите драгажни съоръжения ще бъдат доставени в рамките на проект, финансиран от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020, на стойност приблизително 20 млн. лева. Предстои до няколко месеца МТИТС и ИАППД да обявят обществената поръчка за доставка на специализираната техника, в т.ч. драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан, понтон и маневрен кораб.