В Русе подготвят виртуални лаборатории за обучение в гимназиите, съобщиха от Русенския университет.

Идеята ще се осъществи по проекта "Адаптация на обучението по технически и естествени науки към изискванията на Индустрия 4.0", финансиран по програмата "Знание и растеж" на общинската фондация "Русе - град на свободния дух".

По този повод във висшето училище се е състояла конференция, в която са участвали ръководители и преподаватели от професионалните гимназии в Русе. Координатор на проекта е проф. Николай Михайлов, който е част от екипа на факултета "Електротехника, електроника и автоматика" в Русенския университет.

Предстои преподавателите от гимназиите в Русе да представят идеи за разработване на практически упражнения в областта на техническите и естествените науки с помощта на виртуалната реалност. Те ще помогнат на учениците по-лесно да възприемат учебния материал. Целта е виртуалните лаборатории да бъдат въведени в училищата още през първия срок на новата учебна година.

Проучване на екипа на Русенския университет сред 12 гимназии от региона показва, че едва в половината от училищата се използват виртуални инструменти.