Общо 42 тона отпадъци от рециклиране на батерии, съхранявани в по-дълъг срок от законния, са премахнати от площадка за третиране на опасни отпадъци в Русе. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в крайдунавския град.

Площадката се намира в Източната промишлена зона на Русе. При проверката е установено, че 42 тона шлака са предадени за последващо третиране на оператор от град Чирпан, притежаващ необходимото разрешително.

От екоинспекцията в Русе обясняват, че шлаката е с прахообразна консистенция, съдържаща различи метални оксиди. Непосредствена опасност за околната среда не е съществувала, тъй като отпадъкът е съхраняван съгласно нормативните изисквания.

"Към момента теренът е напълно почистен от опасните отпадъци. Екоинспекцията в Стара Загора е уведомена за упражняване на контрол по компетентност и териториален обхват", обясниха от РИОСВ в Русе.

Нарушението е констатирано още през 2020 година, но поради съдебни дела изпълнението на дадените предписания е отлагано във времето. През този период е сменена и собствеността на площадката, което е довело до забавяне изпълнението на дадените от екоинспекцията предписания.

"Приложени са администрантивно-наказателни мерки на стария и на новия оператор на площадката", заявиха от РИОСВ в Русе.