Първият в страната безплатен Център за възрастни ще бъде изграден в Русе, съобщиха от общинската администрация. Той ще стане факт до 27 месеца, след като кметът Пламен Стоилов подписа договора за финансиране на проекта. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" за Община Русе е в размер на 1 милион лева.

Центърът ще осигурява иновативни услуги от различен тип - почасови, мобилни, дневна грижа и заместваща грижа с 24-часово обгрижване на лицата. За това ще се грижи екип от медицинска сестра, рехабилитатор, кинезитерапевт, ерготерапевт, социален работник, сътрудници и други. Той ще се помещава на първи и сутеренен етаж в сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца на ул. "Никола Вапцаров" №20 и ще има капацитет от 30 места. Предвидено е закупуването на един специализиран автомобил - тип линейка, пригоден за лица с тежки увреждания за придвижването им от дома до Центъра и обратно и втори - за извършване на мобилни услуги по домовете на потребителите.

Хора с тежки физически увреждания ще могат да остават в него за 8 часа през деня и дори за 14 дни веднъж в годината. По този начин близките им ще разполагат със свободно време и ще могат да работят.

Капацитетът на Центъра ще бъде за 30 души, но от комплексните услуги ще могат да се възползват поне два пъти повече хора с увреждания. Самите услуги ще се предоставят за една година, след което ще станат делегирана държавна дейност. Ще бъдат наети 30 социални асистенти, които ще работят по домовете.