При извършените обходи в източните части на града експертите на РИОСВ в Русе не са успели да установят източника на замърсяване на въздуха над града, става ясно от съобщение на екоинспекцията.

Поводът за извънредните проверки са множество сигнали, постъпили преди дни, за миризма на мърша, фекалии, риба и изгоряла пластмаса от кварталите "Родина", "Здравец-Север", "Възраждане" и широк център.

При обходите са констатирани много места превърнати в своеобразни "сметища", особено в местността "Пухлево дере". Пак там са установени значителни количества изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми, брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци "подготвени" за изгаряне, както и пресни огнища от нерегламентираното им третиране.

Изтичане на разтопен и излезнал от "басейна" гудрон е констатиран в местността "Калнъ дере".

Обходите са започнали от довеждащия колектор на градската канализация, в района на заустването на "Хлебна мая" АД, продължили са край дъждопреливника на колектор "Чародейка", местностите "Пухлево дере", ул. "Калнъ дере", Регионално депо за отпадъци-Русе и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Съмненията на експертите са, че потенциален източник на неприятните миризми могат да бъдат емисии и/или нерегламентирано третиране на отпадъци или изхвърляне на отпадъчни води в колектор "България", в който заустват предприятията от Източна промишлена зона.

По информация от "В и К-Русе" ООД в ГПСОВ не е имало аварийни ситуации, което елиминира изхвърляне на "нехарактерни" отпадъчни води в градската канализация.

При посещението на Регионалното депо-Русе не е бил осигурен достъп до пречиствателната станция на обекта, за да бъде проверено нивото на инфилтрата и дали е имало изпускане на същия. Извършената в понеделник нарочна проверка установила, че Пречиствателната станция към депото работи ефективно и пречиства "инфилтрата" до норми за заустване и че през миналата седмица е имало едно изпускане на събраните количества в колектор "България".

През настоящата седмица проверките ще продължат, като паралелно с тях ще бъде изискана специфична информация, свързана с технологичните процеси от няколко дружества, извършващи дейност в Източна промишлена зона на града, уверяват от РИОСВ.

Заради множеството констатирани замърсени терени в регулацията на града, на кмета на община Русе ще бъдат дадени предписания за почистването им, както и осигуряването на строг контрол по "обичайните" места за горене на отпадъци. Областната дирекция по безопасност на храните ще бъде сезирана за контрол по третиране на страничните животински продукти, генерирани от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и търговията.