Русенска фирма замърсява водите на река Русенски Лом, която се влива в Дунав край града. Превишения на два показателя - неразтворени вещества и химична потребност от кислород, са установени при анализа на пробите отпадъчни води на дружеството "Унипак В" ЕООД, съобщиха от РИОСВ-Русе.

Водните проби са били анализирани по 4 показателя - активна реакция (рH), неразтворени вещества, химична потребност от кислород и фенолен индекс.

Пробите са взети миналата седмица при проверка на площадката на дружеството, където са били установени силно оцветени води, заустени в канализационната мрежа на Западна промишлена зона на града, която чрез колектор "Трети март" се влива в река Русенски Лом.

Дружеството "Унипак В" ЕООД има договор с "ВиК" ООД - Русе, с който са определени норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества в отпадъчните води, заустени в канализационна система на населеното място. За превишения на нормите Законът за водите предвижда глоба от 1000 до 5000 лева