Държавен фонд "Земеделие" отпуска до 500 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на земеделски стопани за щети, причинени от диви животни през 2020 г., съобщиха от фонда.

Помощта се предоставя за справяне с последствията от нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна, както и за щети, нанесени от благороден елен в областите Варна, Русе, Шумен, Разград и Търговище.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за нанесени щети по земеделски култури. Максималният интензитет на помощта е до 100 процента от производствените разходи за отглеждане на унищожената култура. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.