Заради ниските температури през последните няколко дни откритите водни части на езерото в резервата "Сребърна" са обхванати от тънък лед, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Директорът на инспекцията Анатоли Станев е издал писмено предупреждание към посетителите на резервата, които възнамеряват да извършват спортен риболов и да нализат по леда.

Подобни действия могат не само да доведат до инциденти с нежелателни последици, но и представляват нарушение на Закона за защитените територии, се казва в съобщението.

Заради необичайно топлата зима в Северна и Западна Европа водолюбивите птици по поречието на Дунав край Русе и в резервата "Сребърна" са по-малко. Такива са резултатите от Четирийсет и петото среднозимно преброяване на водолюбиви птици в участъци от Дунав край Русе и в резервата "Сребърна", съобщават още от РИОСВ, чийто експерт се е присъединил през миналата седмица към представителите на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ за участие в преброяването.

По течението на реката от "опашката" на остров Батин до района на бившето предприятие "Хлебна мая" в Русе са наблюдавани зеленоглави патици, голям корморан, малък гмурец, речни чайки, гларуси и морски орел, а на територията на резервата - големи ята кафявоглави потапници, голям корморан, неми лебеди, единични екземпляри от вида голяма бяла чапла и други птици.

Резултатите ще се обобщят и изпратят в Изпълнителна агенция по околната среда, тъй като Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Данните от преброяването ще дадат ценна информация за състоянието на популациите на защитените видове птици и за промяната в поведението им в контекста на климатичните промени,смятат специалистите.