Онлайн платформа дава информация за предоставяните услуги от местните власти в трансграничния регион между България и Румъния. Това съобщиха от областната управа в Русе.

Онлайн платформата, достъпна на три езика - български, румънски и английски, е създадена по европроект. Идеята е да бъде полезна на бизнеса и гражданите от двете страни на река Дунав. Тя позволява на посетителя да намери институциите, които предоставят съответните услуги. Раздел "Често задавани въпроси" също може да помогне на потребителя с информация за електронното управление в двете страни. Платформата съдържа и секция, в която ще бъдат публикувани новини за нови услуги, добавени от институции, както и информация за инвестиции, обучение и други, организирани или предлагани от публичните власти в трансграничния регион.

Проектът се изпълнява от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия в Русе, в партньорство с асоциация "Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав" от Гюргево. Той се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег V-A Румъния-България".