Два прототипа на IT-продукти, свързани с решаването на проблеми на Русе, са създадени в рамките на проект "Новите дигитални технологии и приложението им в града" на сдружение "Startup Factory". Той се осъществява по програма "Знание и растеж" на общинската фондация "Русе - град на свободния дух", съобщиха от местната управа в града.

Изградена е мрежа на базата на LoRaWAN-технологията с базова станция, сензори и база данни. Тя функционира и ще показва информация за състоянието на въздуха в реално време на отделна страница на сайта на сдружението "Startup Factory".

Адаптиран е и прототип на блокчейн онлайн услуга за управление на документооборт, която ще бъде предоставена на община Русе и на други институции в града. Чрез нея ще могат да бъдат създавани сигурни дигитални копия на документи - като сертификати, удостоверения и други. След това документите могат да бъдат изпращани до гражданите или до други организации при пълно криптиране и защита на данните. По този начин се дигитализира обмяната на хартиени документи и се оптимизират процесите на издаване, получаване и използване на официални документи. Изградената техническа инфраструктура ще бъде предоставена като тестова среда на учебни заведения в града. Ученици и студенти ще могат да се запознават с възможностите на новите дигитални технологии, както и да извършват собствени разработки и експерименти.