Таня Тодорова е новият началник на отдел "Образование, спорт и младежки дейности" в Община Русе, съобщават от общината.

Тя е възпитаник на Русенския университет "Ангел Кънчев" със специалност "Предучилищна и начална педагогика", а по-късно се дипломира и като магистър по "Превенция на престъпността и пробационни практики".

Таня Тодорова е и магистър-педагог към Софийския университет "Св. Климент Охридски" по програма "Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения".

Трудовият й стаж е изцяло в сферата на образованието.

Работила е като учител и директор на ДГ "Здравец"-Русе.

Преди да поеме просветния ресор в Община Русе Таня Тодорова бе старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в Регионалното управление на образованието с насока и към предучилищното образование.

Вярва, че образованието е най-важната инвестиция за развитието на обществото ни, и си е поставила високи професионални цели.