Във връзка изпълнението на проект "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства", днес се състоя първа копка за обект "Основен ремонт на ДГ "Пинокио 2" и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност". Това съобщават от община Русе.

На събитието присъстваха заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, ръководителят на проекта г-жа Нели Миткова, екипът по организация и управление на проекта, директорът на детската градина г-жа Ценка Тодорова, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор, представители на медиите и др. Дейностите по обекта, които предвиждат цялостно обновяване на сградата и дворното пространство, са на стойност 1 180 145,40 лв., като от новите условия ще се възползват общо 107 деца и 14 души зает персонал.

След симоволичната първа копка в двора на ДГ "Пинокио 2", екипът инспектира напредъка по другите две детски градини, в рамките на проекта - "Русалка 2" и "Пинокио 1", където дейностите се извършват по график.

Крайният срок за изпълнение на проект "Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства" е 21 март 2020 г., като получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв.

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и обхваща ПМГ "Баба Тонка", СУ "Христо Ботев", ЦДГ "Русалка"2, ЦДГ "Пинокио"1 и ЦДГ "Пинокио" 2.