Повече от 200 специалисти по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, фелдшери, работещите в училищното и детско здравеопазване, както и студенти от специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" в Русенския университет излязоха на протест в Парка на младежта в Русе.

"Протестираме за достойно заплащане. Получаваме малко над минималната заплата. Искаме нашите стартови заплати да бъдат поне два пъти повече от минималната заплата в страната", каза Галя Добрикова - старша акушерка.

Тя обясни, че професията не е примамлива за младите кадри. В лечебните заведения има отделения, в които липсвали по три-четири медицински сестри.

Налагало се една медицински специалист да отговаря за 20 пациенти, като така трудно се полагат качествени медицински грижи.

Татяна Атанасова - председател на Регионалната колегия в Русе към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, обясни, че се налага медицинските специалисти да работят на няколко места, за да си осигурят нормален живот. Това обаче води до изтощение и до заболявания.

Първокурсничка от специалност "Медицинска сестра" в Русенския университет каза, че харесва професията си, но тя и нейните колеги искат заплащането да се увеличи, за да останат в България.