Градската управа в Русе сформира мобилни екипи с участието на полицията, които проверяват по домовете на русенци какво горят в печките си. Причината е, че битовото отопление през зимата води до повишаване на концентрацията на фините прахови частици във въздуха

"Тези екипи функционират от по-рано с тази разлика, че от 2 януари 2020 г. функционират през деня и вечерта съвместно с екипи на районните полицейски управления, където се извършват проверките", каза заместник-кмета по комунални дейности Димитър Недев пред БНТ.

Проверките не се извършват само по сигнали. При всяко едно посещение служителите се легитимират. Изискват лични карти и документи на живеещите, искат тяхно съдействие за начините за отопление и материалите, които използват за целта. Проверяващите искат разрешение на живеещите за достъп до съответните помещения в домовете. Налагат се и глоби. Предвидените санкции са от 100 до 1000 лв.

"Глобите се събират. Има два начина. Единият е след налагане на наказателно постановление и той сам да си заплати глобата, другият начин е с намесата на частен съдия изпълнител", обясни Димитър Недев.

Противоречиви са обаче мненията на русенци за дейността на мобилните екипи.

"Според мен това е на ръба на закона, защото влизането в един дом става със съдебно решение и благодарение на това, че са допускани групите, се случват проверките. Най-вероятно трябва да има по-голяма информираност за това какво трябва да се гори и за вредата от нещата, вредни за изгаряне. Другият проблем е бедността при част от хората", каза русенецът Мирослав Малчев.

Проверки не са насочени към хората с цел налагане на наказание, обясни зам.-кметът:

"Ние сме обикновени хора и живеем срещу тези граждани. Знаем, че има хора с много ниски доходи, затова всяка една проверка завършва с обяснение на хората как могат да кандидатстват по различни програми за осигуряване на финансиране на материали, с които да се отопляват."

На 15 януари предстои началото на програма "Лайф", по която ще бъдат закупени и дарени уреди за отопление на хора, които нямат финансови възможности, добави заместник-кметът. В нея ще бъдат включени 1400 битови потребители.

Предстои кметът на Русе Пенчо Милков да внесе предложение за създаването на временна комисия, която ще следи за качеството на въздуха в града.