Директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов издаде наказателно постановление в максимален размер от 20 000 лева на фирма "Берус" ООД, оператор на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци-Русе, във връзка с пожара на 3 ноември.

Инцидентът е възникнал първоначално на 50 кв. метра, едновременно от четири страни и се е разраснал до 15 дка.

Отпадъците в клетка 2- пластмасови, хартиени, текстилни, полиетиленови, ПДЧ и др. са депонирани във височина. Това е образувало стръмен скат, който е бил трудно достъпен за поддържане, уплътняване и запръстяване.

По време на извънредната проверка на РИОСВ инцидентът в депото не е бил напълно овладян.

Скатът е продължавал да тлее, на места с активни огнища, от които се е отделяла неприятна миризма. Неправилната експлоатация и допуснатият пожар са нарушения на Закона за управление на отпадъците, за което фирмата е санкционирана. Глобата е наложена след извънредна проверка на депото на 5 ноември.