РИОСВ в Русе и представители на Регионалната дирекция по горите са направили съвместни контролни проверки в две села в Главинишката община на Силистренска област във връзка с предложение на кмета на общината за обявяване на четири нови вековни дървета. Това съобщиха от РИОСВ в Русе.

Три от дърветата растат в землището на село Звенемир. Те са от вида цер и са оценени на приблизителна възраст около 250 години. Другото дърво - летен дъб - е в село Листец. Измерени са обиколките на стъблата и са заснети GPS координатите.

Дърветата са в добро биологично състояние, имат малко изсъхнали клони и хралупи, смятат специалистите. РИОСВ в Русе ще състави протокол за състоянието на дърветата, ще окомплектова и изпрати документацията в МОСВ, след което със заповед на министъра растителните обекти ще получат защитен статут.

На територията на русенската екоинспекция има 78 защитени вековни дървета. Най-многобройна е групата на летните дъбове - общо 32. Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст от около 800 години. Растат на територията на град Исперих.