Книгата "Социалистическото всекидневие в устната история на Русе" - на д-р Диляна Иванова, е излязла от печат и на български език. Първото издание на дисертацията на авторката е било на английски език, съобщават от Русенския исторически музей.

В основата на изследването са устни и визуални материали, събирани повече от десетилетие. Текстът се фокусира върху неразработени проблеми - каквито са темите за всекидневието и празниците през социализма в индустриалния град.

"Диляна Иванова е работила в Русенския музей и е участвала във фундаменталното проучване на устната история на Русе през 1999 г., публикувано в книгата "Русе - портрет на века". По-късно сама записва своите срещи с още 40 души, а интервютата са част от книгата, която има 420 страници", обясняват от музея.

Визуалният разказ е важен за анализа на отминалите дни, поради което авторката привлича свидетелства от семейни албуми и серия от пропагандни снимки, характеризиращи времето. По същество всички нейни тези и твърдения са извлечени от интервютата и са подкрепени с примери.

"Това прави тази книга свидетелска за времето и особено важна не само за Русе, но и за страната като цяло, тъй като миналото е разказано от обикновени хора", обясняват от Русенския музей.