Историческият музей в Русе ще представи на 6 юли от 18 ч. книгата "Опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България: актуално състояние и проблеми". Автор на изданието е д-р Надя Владимирова, експерт в Отдел "Държавен архив" - София.

Монографията е разработена въз основа на успешно защитен през 2015 г. от д-р Владимирова дисертационен труд. Съдържанието е разработено на базата на теренно изследване, проведено в продължение на четири години и обхванало осем български града с арменска общност - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Шумен, Хасково и Пазарджик и един град в чужбина - Рим, Италия.

Изданието се фокусира върху актуалното състояние на общността, културното й наследство и проблемите на неговото опазване и съхраняване.