Община Русе ще разполага с бюджет от 138 045 361 лева през тази година. Той бе приет днес на заседание на общинските съветници с 37 гласа "за", деветима "против" и трима "въздържал се".

Преходният остатък е около 22 млн. лева. През миналата година общината разполагаше с бюджет от 134 646 845 лева.

"Това е най-добрият бюджет, който община Русе е имала през последните 20 години. Бюджет, който показва изключителна стабилност и който дава гаранция за успешно изпълнение на всички дейности, заложени в различните секторни политики - като социалните дейности, образованието, здравеопазването, екологията, както и промяната на инфраструктурата в града", каза кметът на Русе Пламен Стоилов.

По думите му този бюджет ще позволи да се продължи стратегическото развитие на Русе. Успешно ще бъдат завършени и основните инфраструктурни проекти.

Сред стратегическите обекти, включени в инвестиционната програма, са изграждане на голям плувен комплекс, спортна зала в СУ "Васил Левски", енергийна ефективност на системата за улично осветление на града, обновяване и проектиране на детски площадки.