Охранителите на поддържан резерват "Сребърна" са извадили три рибарски мрежи с обща дължина от 150 метра от водните площи на защитената територия, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Нарушението е установено вчера в локва "Бабушко блато" при ежедневния обход на резервата. Извършителите са неизвестни.

В отговор на проведената акция е извършенено посегателство върху личното имущество на служителите. Случаят е предаден на органите на реда за установяване на нарушителите.

На територията на резервата продължават дейностите по почистване на захранващия канал от растителност. Водните нива на река Дунав се наблюдават с повишено внимание, тъй като има тенденция за покачване. При високи нива на водите на реката езерото ще бъде захранено със свежи води.

Движение на водолюбиви птици се наблюдава във всички водни площи на резервата.

Експертите на РИОСВ в Русе се подготвят и за предстоящото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се провежда ежегодно в средата на януари.

Резерватът е един от обектите за наблюдение в рамките на международната инициатива.