В Гюргево днес се проведе встъпителна пресконференция по проект "Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата". Партньори по проекта са двете Общини, като водещ е Община Гюргево.

Целта на проекта е по-добро свързване на Гюргево и Русе с Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) чрез модернизация на пътната инфраструктура в двата града. Това ще бъде постигнато чрез рехабилитация на 6 662 м инфраструктура в Община Гюргево (бул. "Букурещ", ул. "Приетениеи", ул. "1-ви декември 1918 г.", бул. "Михай Витезу") и 4 300 м в Община Русе (бул. "Липник" в неговата цялост).

Дейностите включват още изготвяне на съвместна стратегия оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион, както и развитие на съвместна система за наблюдение на трафика.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 15 324 710,56 лв. като финансовите средства в бюджета на Община Русе са в размер 6 295 697,49 лв. 85% от тях са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, 13% - съфинансиране от държавния бюджет и 2% собствен принос на бенефициента.

На 4 декември община Русе също организира встъпителна пресконференция, на която ще представи основните цели и дейности във връзка с модернизацията на ключовия булевард в град Русе.