Русенският музей организира феминистка разходка днес, а поводът е Международният ден на жената. Това съобщиха от културната институция.

Феминистката разходка очертава местата на памет, свързани с имената на видни русенки. Тази година тя е посветена на Димитрана Иванова - ръководителка на българското женско движение в периода 1926-1944 година.

Феминистката разходка е водена от Ренета Рошкева - уредник в отдел "История на България XV-XIX век" в Русенския музей. Разказът се фокусира върху ролята на жените в развитието на обществото от втората половина на 19 до средата на 20 век. Групата ще спре на мястото, където е била къщата на Екатерина Каравелова - първа оглавила девическото училище в Русе след Освобождението. Пред основно училище "Любен Каравелов" участниците в разходката ще научат за актуалното и днес схващане на Любен Каравелов за правата на жените.

Гимназията по облекло "Недка Иван Лазарова" също е важно място в обиколката, тъй като е резултат от делото на най-дълго съществувалото русенско женско дружество - "Добродетел". Присъстващите ще се запознаят и с ролята на Ана Винтер за основаването на немското училище в града.

Последната спирка на обиколката ще бъде математическата гимназия "Баба Тонка". Там участниците ще разберат за приноса на русенските учителки относно развитието на женското движение в България.