За месец 21 животни от областите Русе, Разград и Силистра са били спасени и изпратени за лечение и доотглеждане в специализирани центрове. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Голяма част от животните са птици. Те са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първи опити за летене.

Най-много птици са от разред совоподобни - седем горски ушати сови и две кукумявки, донесени в екоинспекцията от жители на Русе. Те са изпратени в спасителния център на "Зелени Балкани" в Стара Загора. Там са настанени и четири малки таралежа, открити в безпомощно състояние край студентските общежития в Русе.

Три шипоопашати и една шипобедрена костенурки са намерили временен подслон и грижа в специализирания център за сухоземни костенурки в бургаското село Баня.

След като се възстановят, животните ще бъдат освободени в природата, в подходящи местообитания.