Дигитална изложба в Русе представя книжовността като обединител на народите. Това съобщават от областната управа и от регионалната библиотека "Любен Каравелов" в Русе, които са организатори на експозицията.

Изложбата разкрива елементи от националното ни писмено богатство и приноса на българския народ за обогатяването на европейското културно наследство. Тя включва 15 изображения с висока резолюция, представящи постери с текст и илюстрации от някои оригинални редки и ценни издания, повечето от които са от старопечатния фонд на Русенската библиотека.

Сред тях са първият новобългарски учебник - "Буквар с различни поучения", по-известен като "Рибен" от Петър Берон, както и първата българска печатна книга на новобългарски език "Кириакодромион", наричана още "Неделник" от Софроний Врачански, издадена през 1806 година.

В изложбата влизат също дигитални изображения на творби на Любен Каравелов и издавани от Христо Ботев вестници в Румъния, на множество други книги, статии и учебници на възрожденски автори, на съвременна кирилска азбука, обла и ъглова глаголица, изработени от екип на Националната художествена академия. Представени са и миниатюри от Възрожденската епоха, както и Цар Иван-Александровото Четвероевангелие, по-известно като Лондонско.

Експозицията е достъпна на сайтовете на двете институции до края на месеца.