Денят на отворените врати в Община Русе, за трета година, ще се проведе на 15 февруари 2019 г. по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе".

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз. На информационната среща от 10:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе ще бъдат представени дейностите по проекта и неговия напредък.

Поканени да вземат участие в събитието са партньорите на Община Русе по проекта, неправителствени организации, представители на здравни, образователни и социални институции, доставчици на социални услуги. Всички гости са поканени от 11:30 ч. в сградата на Сдружение БРТИМ (партньор на Община Русе по проекта) на ул. "Константин Иречек" № 16, ет. 2 на официалното откриване на учебна кухня и старта на Програма "Кулинаротерапия".

Кухнята е оборудвана в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. От 14:00 до 15:00 ч. желаещите могат да разгледат реновирани класни стаи (по проекта) в ОУ "Алеко Константинов" и ОУ "Братя Миладинови" в гр. Русе.