Бившият локомотивен и вагонен завод в Русе ще се превърне в модерен индустриален парк - това планира фирма "Булмаркет", чието дъщерно дружество е собственик на завода, съобщиха от компанията.

Предвижда се запазване на всички съществуващи производствени халета, въвеждането на високотехнологично производство и сериозна научно-изследователска дейност в партньорство с два университета в сферата на иновации в железопътния транспорт.

Управлението на "Индустриален парк ЛВЗ" е възложено на инж. Спасимир Димитров, доскорошен директор на дирекция "Обществен ред и сигурност" в община Русе.

Той е магистър инженер по "Радиоелектроника и радионавигация", магистър по "Национална сигурност и отбрана" и "Икономика и управление на промишлеността".