Белодробната болница "Д-р Димитър Граматиков" в Русе има нужда от доброволци за осигуряване на нормална работа в лечебното заведение, извън обособеното инфекциозно отделение. За това апелират на страницата си във ФБ от лечебното заведение.

Доброволците ще бъдат ангажирани в придружаване на пациенти за изследвания, дейности по почистване, хранене, дезинфекция, разнасяне на документация и материали и други. Доброволците ще изпълняват частично функциите на санитарите, за да облекчат тяхната ангажираност.

Белодробната болница носи отговорност за здравето и безопасността на доброволците, поради което те ще работят с предпазно облекло. Тяхната заетост ще бъде 2-3 пъти в седмицата между 9 и 14 часа.

Желаещите могат да се свържат с ръководството на Белодробна болница "Д-р Димитър Граматиков" и на тел. 082 813 960.