Областният съвет на Българския червен кръст в Русе ще отбележи Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец с атрактивна демонстрация по първа долекарска помощ под мотото"Стани доброволец, бъди добротворец!".

Началото е от 17:00 часа пред Съдебната палата. В демонстрацията ще се включат доброволци от Русе и дружества на Русенската Червенокръстка организация. Много млади хора, деца и възрастни ще получат знания за оказването на първа долекарска помощ, за принципите на Червения кръст и за разнообразната дейност на хуманитарната организация.

Преди това председателят на ОС на БЧК - Проф. Тодорка Стефанова, ще връчи почетни Червенокръстки звания на 24 доброволци на Русенската организация.