31 тона отпадъци от 4 общински терена са извозили служителите на ОП "Паркстрой" през изминалия месец. Освен нерегламентираните сметища, бригадите са почистили и половин тон отпадъци от автобусните спирки, подлези и надлези в града, съобщават от община Русе.

По сигнали на граждани са премахнати опасни клони от 14 дървета, а в гробищен парк "Чародейка" са подрязани храсти, клони и бурени.

През изминалия месец от общинското предприятия е извършена коситба на зелените площи, прилежащи към бул. "България", и тези от извънградската пътна мрежа от и до селата Просена, Долно Абланово, Ново село, Хотанца, Мартен и Сандрово.

Служителите на общинското предприятие "Паркстрой" работят и по поддръжката на Лесопарк "Липник", като през месец май те продължават с почистването и изхвърлянето на отпадъци от неговите терени и с изрязването и премахването на сухи и опасни клони в тях.