Приключи проект на ТСК-Русе, който даде възможност на 30 деца в риск да се развиват чрез спорт. Децата представиха наученото през изминалите месеци в тренировъчната залата на спортен комплекс "Ялта".

Проектът на Тежкоатлетически спортен клуб-Русе започна в края на месец март 2018 г. Той беше реализиран с подкрепа по програмата на Министерството на младежта и спорта "Спорт за деца в риск" с договор № 36-00-323/29.03.2018 г.

30 ученици на възраст между 10 и 15 години се обучиха от спортни специалисти в основните техники за вдигане на тежести.

Безплатните тренировки за деца в риск се провеждаха два пъти седмично в Залата по вдигане на тежести в СК "Ялта" и в залата на СУ "Йордан Йовков". През изминалата година, ТСК откри две нови зали за тренировки в русенски училища и така улесни децата да тренират в непосредствена близост до домовете си.

Като част от програмата беше предвидено закупуването на Шведска стена за тренировките в СУ "Йордан Йовков", която ще подпомогне за общата физическа подготовката на учениците, и след приключване на дейностите по проекта.