3 нови оранжерии за производство на цветя допълват Зелената система на Русе. Те са разположени в стопанския двор на дружеството. Инвестицията се обмисля от няколко месеца, като последната от трите конструкции се очаква да бъде завършена днес, съобщават от общината.

В момента общинско предприятие разполага със 750 кв. м. отопляема оранжерийна площ за производство на цветя, от която 500 кв. м. е работна.

Оказва се, че наличната към момента площ за производството на разсадите на цветя - за пролетно и лятно зацветяване, е недостатъчна.

Само за нуждата на Община Русе са необходими около 80 - 90 хил. броя летни разсади - включително и тези за зацветяване на Вазата в Младежкия парк.

Производството на различните видове разсади започва от месец ноември (за тези от резници) и приключва до месец май, като те се отглеждат до изнасянето им в парковете.

Когато количеството им надхвърли капацитета на оранжерийната площ - максимум до средата на февруари - ще започне ползването на новите оранжерии - 576 кв. м. обща площ и около 400 кв. м. работна - което ще позволи увеличаването на производството на цветя до около 170 хиляди броя.

Освен за производството на летни разсади, съоръженията могат да се използват и за есенни, за аклиматизация и отглеждане на есенни разсади през зимата (без отопление) за осигуряване на по-добро качество през ранната пролет.